กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 สสวท.บทที่ 2 ความน่าจะเป็น
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "คิดอย่างไร" หน้า 34                    ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 31
เฉลยกิจกรรม "ได้เปรียบหรือไม่" หน้า 35              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 32
เฉลยกิจกรรม "เป็นหรือไม่" หน้า 37                    ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 32
เฉลยกิจกรรม "ช่วยกันรณรงค์" หน้า 62                ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 38
เฉลยกิจกรรม "หวยทอง" หน้า 66                      ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 38-39
เฉลยกิจกรรม "ได้หรือไม่" หน้า 68                     ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 40-41
เฉลยกิจกรรม "สลากกินแบ่งรัฐบาล" หน้า 69         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 41-42
เฉลยกิจกรรม "ลีลาวดีลูกผสม" หน้า 72               ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 42-43

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 2.2                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 32-33
เฉลยแบบฝึกหัด 2.3                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 33-38
2
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 สสวท.บทที่ 1 อสมการ
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "หน้าคิด" หน้า 19                     ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 6
เฉลยกิจกรรม "บอกหน่อยซิ" หน้า 20                ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 17
เฉลยกิจกรรม "คิดหน่อย" หน้า 27                    ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 22
เฉลยกิจกรรม "อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม" หน้า 28  ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 23

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 1.1                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 5-6
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 7-16
เฉลยแบบฝึกหัด 1.3                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 17-21
3
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 สสวท.บทที่ 4 ความคล้าย
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "รูปใดคล้ายกัน" หน้า 155                 ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147
เฉลยกิจกรรม "สมบัติของความคล้าย" หน้า 156         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147
เฉลยกิจกรรม "สำรวจรูปหลายเหลี่ยม" หน้า 157         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147
เฉลยกิจกรรม "ลองหาดู" หน้า 168                        ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 150
เฉลยกิจกรรม "คิดได้ไหม" หน้า 173                      ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 150
เฉลยกิจกรรม "การย่อขยาย" หน้า 193                    ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 165-166

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 4.1                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147-149
เฉลยแบบฝึกหัด 4.2                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 150-156
เฉลยแบบฝึกหัด 4.3                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 158-165
4
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 สสวท.บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "หาได้อย่างไร" หน้า 149         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 137

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 3.1                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 100-105
เฉลยแบบฝึกหัด 3.2                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 106-121
เฉลยแบบฝึกหัด 3.3                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 121-137
5
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 สสวท.บทที่ 2 กราฟ
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "บอกได้หรือไม่" หน้า 81         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 72
เฉลยกิจกรรม "กราฟของ y=-C/B,Bไม่เท่ากับ0" หน้า 90         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 78
เฉลยกิจกรรม "กราฟของ y=-C/A,Aไม่เท่ากับ0" หน้า 92         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 78
เฉลยกิจกรรม "ลองเขียนดู" หน้า 94            ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 78-80
เฉลยกิจกรรม "เกี่ยวข้องกันอย่างไร" หน้า 98   ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 80
เฉลยกิจกรรม "ตัดกันที่จุดใด" หน้า 100        ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 80
เฉลยกิจกรรม "บอลกระทบพื้น" หน้า 118       ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 90
เฉลยกิจกรรม "คู่ของใคร" หน้า 119             ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 90-91

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 67-72
เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ก.                          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 72-77
เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ข.                          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 80-87
เฉลยแบบฝึกหัด 2.3                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 87-90
6
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 สสวท.บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "สำรวจปริซึม" หน้า 5            ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 12
เฉลยกิจกรรม "สำรวจทรงกระบอก" หน้า 10   ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 12
เฉลยกิจกรรม "สำรวจทรงพีรมิด" หน้า 13     ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 13
เฉลยกิจกรรม "สำรวจกรวย" หน้า 16           ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 14
เฉลยกิจกรรม "สำรวจทรงกลม" หน้า 19       ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 14
เฉลยกิจกรรม "ขนาดของตู้เย็น" หน้า 27      ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 19
เฉลยกิจกรรม "อาคารลูกเต๋า" หน้า 28         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 20
เฉลยกิจกรรม "เท่ากันหรือไม่" หน้า 34         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 25
เฉลยกิจกรรม "มีขนาดเท่าไร" หน้า 34         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 28
เฉลยกิจกรรม "น่าคิด" หน้า 35                 ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 29
เฉลยกิจกรรม "หนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัสจรรย์ของโลกยุคโบราณ" หน้า 42 ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 33
เฉลยกิจกรรม "พีระมิดปริศนา" หน้า 43        ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 33
เฉลยกิจกรรม "ช่วยคิดหน่อย" หน้า 43         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 34
เฉลยกิจกรรม "ทำได้หลายแบบ" หน้า 46      ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 35
เฉลยกิจกรรม "คิดได้ไหม" หน้า 50             ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 39
เฉลยกิจกรรม "คิดได้หรือไม่" หน้า 56          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 42
เฉลยกิจกรรม "รู้สึกเรื่องโลก" หน้า 65          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 54

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 ก.                          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 14-19
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 ข.                          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 20-25
เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 ก.                          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 29-33
เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 ข.                          ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 36-38
เฉลยแบบฝึกหัด 1.4                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 39-42
เฉลยแบบฝึกหัด 1.5                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 43-53
7
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2 สสวท.บทที่ 3 การแปรผัน
แบบฝึกหัด 1.1 ก.  หน้า 4
แบบฝึกหัด 1.1 ข.  หน้า 9
แบบฝึกหัด 1.2 ก.  หน้า 14-15
แบบฝึกหัด 1.2 ข.  หน้า 20-21
แบบฝึกหัด 1.3 ก.  หน้า 26-28
แบบฝึกหัด 1.3 ข.  หน้า 36-39
8
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2 สสวท.บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
แบบฝึกหัด 1.1 ก.  หน้า 4
แบบฝึกหัด 1.1 ข.  หน้า 9
แบบฝึกหัด 1.2 ก.  หน้า 14-15
แบบฝึกหัด 1.2 ข.  หน้า 20-21
แบบฝึกหัด 1.3 ก.  หน้า 26-28
แบบฝึกหัด 1.3 ข.  หน้า 36-39
9
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2 สสวท.บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
แบบฝึกหัด 1.1 ก.  หน้า 4
แบบฝึกหัด 1.1 ข.  หน้า 9
แบบฝึกหัด 1.2 ก.  หน้า 14-15
แบบฝึกหัด 1.2 ข.  หน้า 20-21
แบบฝึกหัด 1.3 ก.  หน้า 26-28
แบบฝึกหัด 1.3 ข.  หน้า 36-39
10
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1 สสวท.บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
แบบฝึกหัด 1.1 ก.  หน้า 4
แบบฝึกหัด 1.1 ข.  หน้า 9
แบบฝึกหัด 1.2 ก.  หน้า 14-15
แบบฝึกหัด 1.2 ข.  หน้า 20-21
แบบฝึกหัด 1.3 ก.  หน้า 26-28
แบบฝึกหัด 1.3 ข.  หน้า 36-39
หน้า: [1] 2 3 ... 5