เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 สสวท.บทที่ 4 ความคล้าย

  • 0 ตอบ
  • 309 อ่าน
*

MATH

  • *
  • 38
    • ดูรายละเอียด

คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 สสวท.บทที่ 4 ความคล้าย
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "รูปใดคล้ายกัน" หน้า 155                 ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147
เฉลยกิจกรรม "สมบัติของความคล้าย" หน้า 156         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147
เฉลยกิจกรรม "สำรวจรูปหลายเหลี่ยม" หน้า 157         ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147
เฉลยกิจกรรม "ลองหาดู" หน้า 168                        ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 150
เฉลยกิจกรรม "คิดได้ไหม" หน้า 173                      ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 150
เฉลยกิจกรรม "การย่อขยาย" หน้า 193                    ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 165-166

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 4.1                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 147-149
เฉลยแบบฝึกหัด 4.2                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 150-156
เฉลยแบบฝึกหัด 4.3                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 158-165