เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 สสวท.บทที่ 1 อสมการ

  • 0 ตอบ
  • 1057 อ่าน
*

MATH

  • *
  • 38
    • ดูรายละเอียด

คุณสามารถดาวน์โหลดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเราได้ทำการอ้างอิงไปที่ลิ้งค์ ของ สสวท. ค่ะ  เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 สสวท.บทที่ 1 อสมการ
เฉลยกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม "หน้าคิด" หน้า 19                     ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 6
เฉลยกิจกรรม "บอกหน่อยซิ" หน้า 20                ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 17
เฉลยกิจกรรม "คิดหน่อย" หน้า 27                    ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 22
เฉลยกิจกรรม "อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม" หน้า 28  ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 23

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด 1.1                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 5-6
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 7-16
เฉลยแบบฝึกหัด 1.3                              ให้เปิดดูคู่มือครู หน้า 17-21